Afet Riski Raporu Nedir?

Ana sayfa

Afet riski raporu nedir?

Riskli bina; sel , deprem, heyelan gibi olası bir afette içinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı bulunmadığı yapılar olarak tanımlanıyor. Binaların herhangi bir afete karşı risli bina statüsünde olup olmadığını anlamak için yapılan test ve ölçümlerin ardından Afet risk raporu olarak bilinen rapor hazırlanmaktadır.

Risk Raporu Nasıl Alınır ?

Kentsel dönüşüm çalışmaları 6306 sayılı kanun uyarınca kapsamında riskli yapılar öncelikli olarak malikleri tarafından tespit ettirilmektedir.

“Kentsel Dönüşüm Kanunu”ndan faydalanmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisans verilmiş bir kuruluşa başvurarak, binanız için Deprem Risk Raporu çıkartmanız yeterlidir.

“Deprem Risk Raporu” alınabilmesi için bina içerisinden bir kişinin yetkili bir kuruluşa başvuruda bulunması kanunen yeterlidir.Bina ortak kararına ihtiyaç yoktur.

Deprem Risk Raporu öncesi hazırlanması gereken belgeler

İlgili Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvuruda bulunarak apartmanınıza ait statik ve/veya mimari proje temin edilir;

İlgili Belediyede binanızın herhangi biri projesi bulunamadığı takdirde binanızın taşıyıcı sistem röleve projesi temin edilmelidir.

 •  Binanızın daha önce alınmış halihazırda bulunan teknik raporları;
 • Bakanlık Lisanslı Kuruluşu ilgili şirketine başvuru dilekçesi
 • Tapu fotokopisi (Daire tapusu, ya da daireye ait hisseli arsa tapusu)
 •  Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No)
 • Tapudan kat maliklerini ve arsa oranlarını içinde barındıran bağımsız bölümleri listeyen gösterir belge

Yukarıda bahsedişlen belgelerle örnek dilekçeyi de doldurarakmak suretiyle Bakanlık Yetkili Kuruluşuna başvuruda bulunmanız halinde binanızla ilgili çalışmalara başlanır.

Yapılan Teknik Çalışmalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetki Belgeli (lisanslı) Kuruluşların Deprem Risk Raporu için binanızda yapacağı teknik çalışmalar:

 • Binanızın mevcut projesinin yerinde kontrolü ve değişikliklerin tespiti;
 • Binanızın mevcut projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem ve mimari rölövesinin hazırlanması;
 • Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan beton örneği alınması;
 • Yapının yığma yapı olması durumunda taşıyıcı duvar özellik tespiti yapılması;
 • Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;
 • Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerde donatı çap ve adetlerinin tespiti;
 • Röntgen ile betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;
 • Binanızın oturduğu zeminin ( kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması; (Mevcut Rapor olması durumunda yapılmayacaktır)
 • Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, düşey yük ve deprem hesaplarının yapılması ve Bina deprem performansının belirlenmesi.
 • Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili yönetmelik ve Bakanlık teslim formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması.

Binanız için hazırlanmış Deprem Risk Raporunun 1 nüshası sizin adınıza üst yazı ile Bakanlığa tarafımızdan teslim edilecek diğer 1 nüshası ise bize dilekçe ile başvuruda bulunan kişi, kişiler, apartman yönetimi, kurum yada kuruluşlara teslim edilecektir.